W uroczystościach związanych z tym świętem uczestniczyła (pod opieką Magdaleny Brzeskiej i Grażyny Kantorek) młodzież z Gimnazjum nr 1. Do udziału w tegorocznych chanukowych obrzędach gimnazjaliści zostali zaproszeni przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Łodzi.

12 grudnia uczniowie wzięli udział  w uroczystościach związanych z zapaleniem piątej świecy chanukowej oraz w koncercie Symchy Kellera i Zewa Kosmowskiego. Był to niezwykły wieczór, pełen refleksyjnych, żydowskich pieśni, przepełniony sentymentalną atmosferą skłaniającą do chwili zadumy. Spotkanie, którego charakter był jakże odmienny od znanych nam uroczystości, uświadomił młodzieży, jakim bogactwem jest nasza różnorodność kulturowa. Przekaz płynący z wygłoszonych przez rabina Łodzi komentarzy do kolejnych utworów, był jednoznacznym przesłaniem, żewyznajemy te same wartości uniwersalne, z których najważniejszą jest szacunek dla drugiego człowieka.