6 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów młodzieży uczestniczącej w praktykach zawodowych w Grecji. Była ona zwieńczeniem działań realizowanych w ramach projektu "Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych", którego beneficjentem jest szkoła.

Realizacja projektu możliwa była dzięki finansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Głównymi celami projektu było zwiększenie mobilności zawodowej młodzieży oraz podniesienie jej umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i społecznych. Młodzież, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie, uczestniczyła w zajęciach przygotowujących ją do odbycia mobilności zawodowej u greckiego partnera projektu - Kika Mobility Training Center.

W dniach 6.11 – 17.11.2017 roku 52 uczniów kształcących się na kierunku technik hotelarstwa i technik logistyki odbywało praktyki zawodowe w swoich zawodach w Grecji. Uczniom towarzyszyło 4 nauczycieli: Pani Katarzyna Kozłowska, Pani Agnieszka Klimecka, Pani Małgorzata Pluta oraz Pani Anna Szynkiewicz, które nie tylko sprawowały opiekę nad uczniami, ale też dbały o monitoring projektu. Od poniedziałku do piątku młodzież realizowała praktyki zawodowe, a w weekendy uczestniczyła w programie kulturowym realizowanym przez partnera greckiego, gdzie poznała grecką kulturę i zwiedziła zabytki greckie.

Przeprowadzona ewaluacja projektu wskazuje, że nie tylko udało się osiągnąć wszystkie cele projektu, ale młodzież rozwinęła wiele innych umiejętności, których na etapie pisania wniosku beneficjent nie zakładał.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem na Facebooku (Zagraniczny staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych), gdzie można obejrzeć relację z mobilności zawodowej oraz programu kulturowego wraz ze zdjęciami młodzieży.