Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej. Uczestnicy będą oceniani w czterech grupach: młodszej (od 6 do 8 lat), średniej (9-12 lat), starszej (od 13 do 16 lat), a czwartą grupę stanowią niepełnosprawni – w tej grupie nie ma ograniczeń wiekowych.
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku różnego rodzaju klęsk żywiołowych.
- Plakaty i informacje o konkursie wraz z regulaminem rozwieziemy do wszystkich placówek na terenie powiatu – mówi asp. Michał Kuśmirowski, rzecznik Komendanta Powiatowego PSP w Pabianicach. – Chętne do udziału osoby będą wykonywały prace pod okiem nauczycieli plastyki lub opiekunów.
Prace mogą być wykonywane w technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej. Uczestnicy będą musieli zilustrować, jak zachować się przypadku zagrożenia. Format prac nie może być większy niż A-2.
Prace będą oceniane w następujących etapach:
2 lutego ruszył etap szkolny konkursu. Polega on na wyłonieniu 3 najlepszych prac z każdej z grup i złożeniu ich do dnia 6 marca 2009 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach. W dniu 12 marca 2009 r. nastąpi powiadomienie szkół, z których wyłoniono laureatów. Kolejny etap to etap powiatowy. Rozstrzygnięcie nastąpi 18 marca. Ale to nie koniec zmagań zdolnych dzieciaków. Najlepsi mają szansę dostać się na szczebel wojewódzki, którego laureatów poznamy w połowie maja i ogólnopolski – tu wyniki przewidywane są na połowę czerwca.
Organizatorem etapu powiatowego jest Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

Oprócz strażaków prace oceniać będą fachowcy. W ubiegłym roku byli to: Sławomir vel Bart, Sławomir Łuczyński - wybitni plastycy oraz asp. Michał Kuśmirowski, rzecznik straży. Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadesłanych prac, które staną się własnością KG Państwowej Straży Pożarnej.
Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w nagrodzeniu finalistów eliminacji powiatowych, prosimy o kontakt z Pawłem Glapą - przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub z Michałem Kuśmirowskim z Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach.