- Dbałość o środowisko jest nie tylko sprawą ludzi dorosłych. Już od najmłodszych lat człowiek jest związany z przyrodą, ma więc wpływ na jej funkcjonowanie oraz jest od niej uzależniony – uważają strażnicy. - Zajęcia w szkołach wpłyną na kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec środowiska oraz odpowiedzialności za jego stan.

Na koniec zajęć dzieci dostały opaski odblaskowe, a dla rodziców strażnicy przygotowali ulotki. Zajęcia będą odbywać się w każdej szkole podstawowej w Pabianicach.