- Złote Sowy przyznawane są od początku powstania Gimnazjum nr 3 – wyjaśnia Włodzimierz Stanek, dyrektor szkoły. Otrzymują je uczniowie klas III, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen liczoną z trzech lat nauki oraz spełnili warunek uzyskania w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej średniej minimum 5.