Martyna Cieślińska,Michał Jarzyna (w dziedzinie nauki), Robert Łaguniak (w dziedzinie kultury), Monika Kuźba, Michał Michalak,Adrianna Oset i Monika Rykała (w dziedzinie sportu) – to stypendyści Rady Miejskiej. Dostaną po 2.000 zł (200 zł miesięcznie) w tym roku szkolnym.
Komisja stypendialna Rady Miejskiej obradowała 22 sierpnia. Miała do rozpatrzenia 21 wniosków złożonych przez rodziców, opiekunów, nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. W tym roku przyznano stypendia w dziedzinie kultury, nauki i sportu. 

Wcześniej stypendia Rady Miejskiej otrzymały: Paulina Grabarz, Agnieszka Maria Rucińska, Patrycja Przybylska, Agnieszka Lewandowska i Monika Rykała.