Rekrutacja rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 29 sierpnia. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową pod adresem: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl

W ofercie są dwa cykle nauki.

Na czteroletni mogą zapisać się dzieci i młodzież w wieku 8-16 lat. Specjalności to: flet, obój, klarnet, trąbka, fagot, waltornia, kontrabas, gitara, akordeon i saksofon.

Cykl sześcioletni przeznaczony jest dla dzieci od 7. do 10. roku życia (z wyjątkiem skrzypiec, gdzie maksymalnie można mieć 8 lat). Specjalności to: flet, klarnet, fagot, trąbka, gitara, skrzypce, akordeon i saksofon.

- Wiek kandydata rozumiemy następująco: w danym roku kalendarzowym kandydat kończy określoną liczbę lat – czytamy na stronie internetowej szkoły.

Wśród wymaganych dokumentów rekrutacyjnych są: kwestionariusz kandydata oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (można dołączyć w terminie późniejszym, ale najpóźniej w dniu przesłuchania).