Konkurs rozpisał Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku, a patronował mu starosta radomski.
Z całej Polski przysłano 1.100 prac, ilustrujących wiersz Juliana Tuwima pt. Pan Maluśkiewicz i wieloryb.
Pracę Wojtka na konkurs wysłała Wioleta Wojdyńska-Kusiak, nauczycielka plastyki.
Laureat w nagrodę otrzymał farby i sztalugi.