Radni miejscy na  sesji oklaskami przyjęli uchwałę o przyznaniu stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

Stypendia, po 200 złotych miesięcznie przez 10 miesięcy, będą otrzymywać:

Marta Jagudzka - za osiągnięcia w dziedzinie nauki, Robert Łaguniak – w dziedzinie kultury i sztuki oraz Radosław Horwat, Anna Nita i Monika Rykała - w dziedzinie sportu.

Marta i Radek po raz pierwszy otrzymali stypendia radnych miejskich. Anna, Monika i Robert nagrody zdobyli po raz kolejny.

- Sam zgłosiłem wniosek o nagrodzenie córki. Poparłem go zaświadczeniami ze szkoły o konkursach i nagrodach, które zdobyła Marta – powiedział nam Sylwester Jagudzki, tata stypendystki. – Jest świetną uczennicą. Ukończyła „trójkę” ze średnią 6. Teraz uczy się w Gimnazjum w Dobroniu. Dlaczego tam? Bo uważamy, że to dobra szkoła.

W tym roku do Rady Miejskiej zgłoszono 12 wniosków o przyznanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Aż sześcioro kandydatów było do nagrody w kategorii sport, po trzy w kategoriach - nauka oraz kultura i sztuka.