Uczestnicy będą oceniani w kategoriach wiekowych: od 6 do 10 lat, od 11 do 15 lat i od 16 do 24 lat.

Żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać kartę zgłoszenia (dostępna na stronie mdk-pabianice.pl) oraz nagranie demo prezentowanych utworów w formacie mp3 na adres email: mdkpabianice@gmail.com do 8 kwietnia.

Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie dwie piosenki, w tym co najmniej jedną w języku polskim.

Szczegóły regulaminu na stronie mdk-pabianice.pl.