Liceum Ogólnokształcące im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim zyskało kolejny – oprócz współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i z Politechniką Łódzką – patronat. Tym razem z Uniwersytetem Łódzkim - w zakresie kształcenia humanistycznego. Strony postanawiają działać w ramach patronatu na rzecz podwyższania jakości edukacji uczniów liceum, propagowanie samodzielnego zdobywania przez nich wiedzy z wykorzystaniem bazy dydaktyczno-naukowej UŁ, przygotowanie przyszłych studentów do wyboru właściwego kierunku studiów oraz promocję UŁ jako publicznej szkoły wyższej.