Od poniedziałku do środy ponad 360 tys. uczniów z prawie 7 tys. szkół będzie się mierzyć z egzaminem gimnazjalnym. W Pabianicach napisze go ponad 300 uczniów.
Egzaminy rozpoczynają się dziś o godz. 9.00 sprawdzianem z historii oraz wiedzy o społeczeństwie, po przerwie o godz. 11.00 - z języka polskiego.
We wtorek kolejne dwa - najpierw z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), a po nich z matematyki.
Środa to dzień języków obcych. Wszyscy uczniowie obowiązkowo zdają egzamin na poziomie podstawowym, część (po przerwie) rozwiąże również zadania rozszerzone. Większość gimnazjalistów zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego.

W tym roku po raz drugi (ale pierwszy raz na tak dużą skalę) przy sprawdzaniu egzaminów Centralna Komisja Egzaminacyjna wykorzysta tzw. e-ocenianie. Nauczyciele siedzący w domach przed komputerami sprawdzą w ten sposób wszystkie zadania otwarte z matematyki (dostaną je w zeskanowanej formie).

Gimnazjaliści wyniki poznają 17 czerwca.