Zwiedzając szkołę, można było się przenieść w czasy carskie, czyli do samego początku istnienia placówki. Pokazywano historyczne dokumenty, stare świadectwa, dzienniki i arkusze ocen. Kto chciał się zapoznać z historią, mógł zajrzeć również do kronik szkolnych. Była też ekspozycja dyplomów, pucharów i albumów ze zdjęciami. Szkoła zaprezentowała zwiedzającym wszystko to, czym może się pochwalić.

Z okazji 150-lecia istnienia szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową. Na uroczystość przybyła jedna z dawnych dyrektorek, Łucja Łuszcz. Janusz Retkowski, obecny dyrektor SP w Petrykozach z Julią Banat, uczennicą i Karoliną Rosińską, absolwentką posadzili dąb, przy którym w kapsule czasu ukryto przesłanie do następnych pokoleń.

Podczas uroczystości szkoła otrzymała Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Były też wyróżnienia dla nauczycieli. Na koniec zorganizowano piknik z loterią fantową dla uczniów. Absolwenci bawili się na balu, który odbył się w szkole po raz pierwszy.