Celem imprezy, oprócz upamiętnienia obchodów roku łódzkiego pisarza i poety, jest wymiana pomysłów i doświadczeń oraz inspiracja do poszukiwań nowych form interpretacyjnych, jak również  rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży poprzez śpiew i inne formy wokalne.

Konkurs organizowany przez placówkę przy ulicy Kościuszki 14 adresowany jest do solistów oraz grup wokalnych. Ich zadanie to prezentacja dwóch utworów.

Uczestnicy konkursu wokalnego oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych: 14-16 lat, 17-19 lat i powyżej 19 lat. Jury pod uwagę będzie brało warsztat wokalny, walory wykonawcze, opracowanie i interpretację piosenki oraz ogólny wyraz i poziom artystyczny.

Czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa, która będzie dostępna na stronie internetowej mokpabianice.eu, trzeba dostarczyć lub przesłać na adres MOK-u (Kościuszki 14, 95-200 Pabianice) do czwartku 31 października.

Przegląd „Tuwim w piosence” to drugi konkurs poświęcony twórczości tego jednego z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. Wcześniej MOK zorganizował  konkurs plastyczny.