W Przedszkolu Miejskim nr 13 odbył się Przegląd Ekologiczno-Przyrodniczy „Eko-moda”. Wzięły w nim udział dzieci z pabianickich przedszkoli miejskich: 6, 12, 13 i 16.

- Celem przeglądu było zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na konieczność ochrony środowiska naturalnego poprzez własną aktywność, zachowanie i postępowanie – mówi Marlena Olas, nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Dzieci najpierw wykonały ekologiczne stroje, a później zorganizowano pokaz. Wykorzystały butelki plastikowe, foliówki, rolki po ręcznikach papierowych i inne odpady papiernicze. Modelki i modele zaprezentowali stroje przed rówieśnikami. Oglądano je z zachwytem. Za organizację przeglądu odpowiedzialne były nauczycielki: Marlena Olas, Anna Łyszkowska, Milena Dzikołowska