W Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowano uroczysty apel ku czci poległych. O nadziei i pragnieniu zwycięstwa opowiadały piosenki i krótkie inscenizacje przygotowane przez uczniów klasy VI.

– Apel był uhonorowaniem bohaterów narodowych, którzy wierni słowom przysięgi walczyli, mając w sercach nadzieję na odzyskanie wolności – mówi Anna Bednarek-Kuropatwa, dyrektor „dwójki”.

Największe wrażenie wywołał taneczny pokaz z biało-czerwonymi flagami do muzyki Vangelisa z filmu „Rydwany ognia”, przygotowany przez klasy drugie.

Uroczystość zorganizowały nauczycielki: Katarzyna Foszpańczyk, Anna Berner i Agnieszka Meller.