- Oceniając nadsyłane odpowiedzi, braliśmy pod uwagę w pierwszej kolejności jej poprawność, a następnie czas nadesłania – mówią organizatorzy.

Spośród gimnazjalistów najlepsza była Paulina Lopka z Gim. nr 1. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z Gim. w Dłutowie - Andżelika Staniaszek i Mateusz Gieras. Gimnazjaliści z Dłutowa (Wiktoria Goss, Anna Olczyk i Adrian Kowalski) zdobyli też trzy wyróżnienia.   

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsza nagroda przypadła Damianowi Ballowi z ZS nr 2, a druga – Julii Nowak z ZS nr 3.

Uroczystość wręczenia nagród uświetniło „Poskromienie złośnicy” w interpretacji aktorów - amatorów. Przedstawienie to zdobyło 1. miejsce w kategorii sztuka w tegorocznej, piątej już edycji konkursu „Wiele hałasu o… Szekspira”. Nad jego przygotowaniem czuwała Andżelika Zawadzka.