By wziąć w niej udział, trzeba przygotować dwie dowolne piosenki i zaśpiewać je przed jury bez podkładu muzycznego. Eliminacje do „Idolka” zaplanowano w pierwszy dzień ferii – 29 stycznia o godz. 10.00 w MDK-u (ul. Pułaskiego 38). Spośród wszystkich uczestników jury wybierze 10-12 finalistów. Pozostali też będą mogli wziąć udział w warsztatach wokalnych i koncercie finałowym - jako śpiewający w zespołach towarzyszących solistom. Warsztaty wokalne, które poprowadzi Magdalena Filipiak, zaplanowano 30 i 31 stycznia oraz 1 lutego o godz. 9.30 w siedzibie organizatora.

Koncert finałowy poprzedzony próbą generalną odbędzie się 2 lutego (piątek) o godz. 17.00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Jury konkursu przyzna tytuł Idolka, nagrody oraz wyróżnienia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat MDK-u, tel. 42 215 20 93.