Adresowany był do uczniów klas 8 szkoły podstawowej. Biorący w nim udział musieli wykazać się znajomością geografii i historii Polski, najważniejszych zabytków kultury polskiej i europejskiej, wkładem polskiej kultury do dziedzictwa kulturowego Europy, tematyki integracji Polski z Unią Europejską, wiedzą o UE oraz symbolach UE na poziomie wykraczającym poza programy szkolne.

Konkurs był przeprowadzony w formie teleturnieju, w III turach. W I turze drużyny odpowiadały na 5 takich samych pytań. W II turze wypełniały 6 różnych zadań, a w trzeciej losowały pytania, na które odpowiadali wszyscy.

W konkursie wzięło udział 15 drużyn (2–osobowych). Po dogrywce 1. miejsce zajęli Maksymilian Szymczak i Krzysztof Wroński ze Szkoły Podstawowej nr 13; 2. miejsce Jakub Łaguniak i Kacper Łaguniak ze Szkoły Podstawowej nr 8, a 3. miejsce Weronika Idzikowska i Maria Krukowska ze Szkoły Podstawowej nr 14.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy – nagrody książkowe.