W szkolnym konkursie recytatorskim „Wiosna, ach to ty… ?”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach, rywalizowali uczniowie z klas I – VI szkół podstawowych.

Laureatami konkursu w każdej z kategorii wiekowych zostali kolejno:
Rafał Wyderka z klasy I, Adrian Cieplucha z klasy II a, Olga Mizgier (III a), Vanessa Janiczek (IV c), Adam Sokołowski (V a).

Konkurs organizowany był w tym roku po raz pierwszy. Mogli w nim brać udział wszyscy chętni uczniowie z klas I – VI. Pomysłodawcą, organizatorem i realizatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego Agnieszka Okruszek.

- Zadaniem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno poezji. Dzięki czytaniu, uczniowie poznają nowy, inny świat. Poezja czyni człowieka wrażliwym na piękno świata, uczy też wyrażania uczuć i emocji - zmusza do refleksji i dostarcza wielu wzruszeń - twierdzi Ewa Bosiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17.

Przebieg konkursu uświetniła muzyka i śpiew.

Uczestnicy konkursu starali się w oryginalny sposób zaprezentować na scenie i dbali o właściwy - kojarzący się z wiosną - strój podczas prezentacji.