Nad bezpieczeństwem harcerzy czuwali komendanci poszczególnych obozów: pwd. Agnieszka Małkowska, phm. Kamila Pokora, pwd. Agnieszka Herszel-Pościk, phm. Anna Mikołajczyk, pwd. Monika Witusik, phm. Ewelina Jench-Ciemnoczołowska i hm. Bogdan Mirowski.

- Mieliśmy 600 uczestników z powiatu pabianickiego i kolejnych 600 z całej Polski i zagranicy – wylicza Oliwia Kruczkowska, komendantka pabianickiego hufca.

Oprócz zdobywania wiedzy i poszerzania harcerskich umiejętności, dzieci i młodzież brały udział w grach terenowych, pływały na łódkach i kajakach, wędrowały po górach, kąpały się w morzu i zwiedzały okolice.

- Latem nasi wędrownicy brali też udział w dwóch dużych imprezach ogólnopolskich – dodaje komendantka. - Przedstawiciele drużyn „Abordaż”, „Diamir”, „Czata” i „Bordowo Czarna Trójka” uczestniczyli w ogólnopolskim Rajdzie Odkrywców, a 6 wędrowników z 44. PDH „Ignis” - w Europejskim Zlocie Wędrowników Roverway, który odbywa się we Francji.

Tegoroczna letnia akcja Hufca ZHP Pabianice rozpoczęła się 26 czerwca. Ostatni obozowicze wrócili do domów 22 sierpnia.