Po krótkiej prezentacji, na której omówiono tradycję andrzejkową i genezę tego święta, przyszła pora na przepowiadanie przyszłości. Chłopcy chcieli się dowiedzieć, co ich czeka w nadchodzącym roku i kim zostaną, dziewczęta interesowały przede wszystkim sprawy sercowe. Każda chciała poznać imię przyszłego ukochanego. W tym celu uczestnicy zabawy przekłuwali szpilką serca z wypisanymi imionami. Dzieci mogły również wylosować szczęśliwą wróżbę, albo zakręcić kołem fortuny, które odkrywało przed nimi tajemnice ich przyszłości. Ustawione kolejno buty uczestników zdradziły, kto pierwszy stanie na ślubnym kobiercu.

Dobra zabawa w miłym gronie zakończyła się słodkim poczęstunkiem.