I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego
95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 132
tel./fax. 042 214 91 11
e-mail: 1liceumpabianice@wp.pl
Lp
Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Symbol
oddziału
Języki obce
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Liczba minimalnych punktów
kontynuacja
język II
1.
język angielski
matematyka
historia
1 a
język angielski
język niemiecki
lubjęzyk francuski
język polski, język angielski lub język obcy ( wskazany przez kandydata), historia, matematyka
nieokreślona*
2.
biologia, chemia, fizyka
1 b
język angielski
język niemiecki
lubjęzyk francuski
język polski, biologia, chemia, fizyka
nieokreślona*
3.
język niemiecki, historia, język polski
I d
język niemiecki
język angielski lubjęzyk francuski
język polski, język obcy ( wskazany przez kandydata), historia, geografia
nieokreślona*
4.
matematyka, fizyka, informatyka
I f
język angielski
język niemiecki
lubjęzyk francuski
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
nieokreślona*
5.
matematyka, fizyka, informatyka
I m
język angielski
język niemiecki
lubjęzyk francuski
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
nieokreślona*
6.
historia, geografia, WOS
1 g
język angielski
język niemiecki
lubjęzyk francuski
język polski, język obcy ( wskazany przez kandydata), geografia, historia
nieokreślona*
II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 29
tel./fax. 042 215-22-45
Lp
Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Symbol oddziału
Języki obce
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Liczba minimalnych punktów
1.
Matematyka
fizyka
A
Angielski
Niemiecki
j.polski, matematyka, chemia, fizyka
80
2.
Matematyka
Informatyka
I
Angielski
Niemiecki
j.polski, j.angielski, matematyka, chemia
75
3.
Matematyka
Geografia
Język angielski
C
Angielski
Niemiecki
j.polski, j.angielski, matematyka, geografia
60
4.
Biologia
Chemia
B
Angielski
Niemiecki
j.polski, biologia, chemia, fizyka
80
5.
Język polski
Historia
WOS
Język angielski
E
Angielski
Niemiecki
j.polski, j.angielski, matematyka, historia
70
6.
Język polski
Historia
Język angielski
H
Angielski
Niemiecki
j.polski, j.angielski, matematyka, historia
70
 
* w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z największą liczbą punktów
 
 
 
 
Powiatowy Zespół Edukacyjny im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia
95-050 Konstantynów, ul. Kilińskiego 75
telefon/fax (0-42) 211-29-97 , (0-42) 211-69-63
www: www.pzekonst.pl.pl e-mail: pzekonst@pzekonst.pl.pl
Lp
Typ szkoły
Symbol oddziału
Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania / profil/ zawód
Języki obce
Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
Liczba minimalnych punktów
1.
Liceum ogólnokształcące
A
matematyka
geografia
Język angielski
angielski
niemiecki
język obcy
matematyka
geografia
90
B
język polski
język angielski
historia
język obcy
historia
WOS
65
C
biologia
geografia
biologia
geografia
WOS
65
D
informatyka
matematyka
język angielski
język obcy
informatyka
matematyka
75
2.
ZSZ
S
stolarz
angielski
lub
niemiecki
język polski
technika
informatyka
30
3.
LO
Uzupełniające
dla młodzieży
M
język polski
matematyka
angielski
 
świadectwo ukończenia gimnazjum
-
4.
LO
Uzupełniające
dla dorosłych
D
język polski
matematyka
angielski
 
świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
-
Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego
95-200 Pabianice. ul. Piotra Skargi 21
telefon/fax (0-42) 215-41-73
strona www.zs1.pabianice.com.pl e-mail: sekretariat@zs1.pabianice.com.pl
Lp
Typ szkoły
Symbol oddziału
Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania / profil/ zawód
Języki obce
Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
Liczba minimalnych punktów
1.
Technikum mechaniczne
 
TM
j. niemiecki
fizyka i astronomia
informatyka
(technik mechanik)
niemiecki
angielski
 
j. polski
matematyka
fizyka
60
2.
Technikum mechatroniczne
 
TMt
j. angielski
fizyka i astronomia
informatyka
(technik mechatronik)
j. polski
matematyka
fizyka
60
3.
Technikum mechaniczne lotnicze
 
TMl
j. angielski
fizyka i astronomia
informatyka
(technik mechanik lotniczy)
j. polski
matematyka
fizyka
60
4.
Technikum budowlane
 
TB
j. niemiecki
matematyka
informatyka
(technik budownictwa)
j. polski
matematyka
fizyka
60
5.
Liceum profilowane
LP
j. angielski
matematyka
informatyka
(zarządzanie informacją)
 
j. polski
matematyka
informatyka
60
6.
 
ZSZ
W a
Mechanik pojazdów samochodowych
niemiecki
język polski,
matematyka
nieokreślona*
W b
Operator obrabiarek skrawających Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
W c
Dekarz
Stolarz
W d
Murarz
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
W e
Wielozawodowa
(fryzjer + cukiernik)
angielski
język polski,
matematyka
nieokreślona*
W f
Wielozawodowa
(lakiernik
+ blacharz samochodowy
niemiecki
Zespół Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego
95-200 Pabianice, ul. św. Jana 27
telefon (0-42) 215 51 89
strona: http://zs2-pabianice.pl
Lp
Typ szkoły
Symbol
oddziału
Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/profil
/zawód
Języki obce
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
Liczba minimalnych punktów
1
Liceum ogólnokształcące
LO
matematyka,
informatyka
--------------------------
w kl. integracyjnej do ustalenia z chętnymi
angielski
niemiecki
język polski
j. obcy
matematyka
informatyka
Klasa integracyjna -
skierowania z Poradni
-
 
2.
Liceum profilowane
LP k
kształtowanie środowiska
angielski
niemiecki
rosyjski
język polski
chemia
język obcy
matematyka
-
LP s
socjalny
język polski
biologia
język obcy
matematyka
-
LP z
zarządzanie informacją
język polski
informatyka
język obcy
matematyka
-
LP m
mechatroniczny
język polski
technika
język obcy
matematyka
-
LP c
chemiczne badanie środowiska
język polski
chemia
język obcy
matematyka
-
3.
Technikum 4 - letnie
TEL
technik elektronik
angielski
niemiecki
język polski
fizyka
język obcy
matematyka
60
TE
technik elektryk
język polski
fizyka
język obcy
matematyka
60
TI
technik informatyk
język polski
informatyka
język obcy
matematyka
Klasa integracyjna
Skierowania z Poradni
60
4.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ZSZ E
elektryk
j. angielski
j. niemiecki
konkurs świadectw
nieokreślona*
ZSZ S
Kucharz małej gastronomii
konkurs świadectw
nieokreślona*
ZSZ H
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
konkurs świadectw
nieokreślona*
ZSZ C
Cukiernik
konkurs świadectw
nieokreślona*
ZSZ C
Rzeźnik - wędliniarz
konkurs świadectw
nieokreślona*
5.
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
TU
technik elektryk
technik technologii żywności
angielski
niemiecki
Rozmowa kwalifikacyjna
nieokreślona*
6
Szkoła Policealna
SP
technik mechatronik
technik informatyk
technik analityk
-----------
Rozmowa kwalifikacyjna
nieokreślona*
7.
Ogólnokształcące Liceum
Uzupełniające dla Dorosłych
LUdD
matematyka,
informatyka
angielski
niemiecki
Rozmowa kwalifikacyjna
nieokreślona*
 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic
95-200 Pabianice ul. Gdańska 5
tel./fax (0-42) 215-43-39
strona www: zs3pabianice.edu.pl
adres e-mail: zs3pabianice@wp.pl
Lp
Typ szkoły
Symbol oddziału
Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania / profil/ zawód
Języki obce
Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
Liczba minimalnych punktów
1.
Licem Ogólnokształcące
LO
matematyka, historia, geografia, język angielski
profil: menadżerski
 
język niemiecki
język angielski
język polski, matematyka, geografia, historia lub informatyka (wyższa ocena)
nieokreślona*
2.
Liceum Profilowane
LP
profil: ekonomiczno-administracyjny
język polski, matematyka, informatyka, historia lub geografia (wyższa ocena)
nieokreślona*
LP
profil: socjalny
język polski, informatyka, WOS, sztuka
nieokreślona*
LP
profil: kreowanie ubiorów
język polski, informatyka, historia, sztuka
nieokreślona*
LP
profil: zarządzanie informacją
język polski, matematyka, informatyka, język obcy (wyższa ocena)
nieokreślona*
3.
Technikum Ekonomiczne
TE
zawód: technik ekonomista
język polski, informatyka, matematyka, geografia
nieokreślona*
4.
Technikum Handlowe
TH
zawód: technik handlowiec
język polski, informatyka, matematyka, geografia lub historia (wyższa ocena)
nieokreślona*
5.
Technikum Rachunkowości
TR
zawód: technik rachunkowości
język polski, informatyka, geografia, matematyka
nieokreślona*
6.
Technikum Logistyczne
TL
zawód: technik logistyk
język polski, matematyka, informatyka, geografia
nieokreślona*
7.
Technikum Hotelarskie
Tho
zawód: technik hotelarstwa
język polski, informatyka, geografia, język obcy (wybrany)
nieokreślona*
8.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ZSZ
zawód: sprzedawca
język angielski
język polski, sztuka, technika, wychowanie fizyczne
nieokreślona*
* w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z największą liczbą punktów