W Ogólnopolskim Konkursie Projektowym „Wygraj indeks WETI” mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Prace można nadsyłać do 6 kwietnia.

 

Zadanie konkursowe pod przewodnim hasłem "ROwerzysty BEZpieczeństwo PIERwszą REgułą" ("ROBEZPIERRE") polega na zaproponowaniu koncepcji i opracowaniu rozwiązań elektronicznych, które podniosą bezpieczeństwo rowerzysty (i/lub roweru).

W ramach rozwiązania zadania należy opracować projekt i prototyp urządzenia (lub systemu współpracujących urządzeń), które będzie realizowało co najmniej jedną funkcję podnoszącą bezpieczeństwo rowerzysty (i/lub roweru), np.: zabezpieczenie antykradzieżowe, poprawa widoczności na drodze, sygnalizacja/wzywanie pomocy po upadku/wypadku, itp. Zasilanie urządzenia może odbywać się zarówno z prądnicy rowerowej, jak i wbudowanej baterii (akumulatora). 

Konkurs, który organizuje Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, składa się z dwóch etapów.

Etap 1 - projekt: samodzielne opracowanie projektu urządzenia. Komisja dokonuje kwalifikacji projektów do realizacji w etapie 2.

Projekt w pierwszej fazie konkursu powinien być przedstawiony za pomocą opisu w pliku PDF zawierającym:

- opis zrealizowanej funkcjonalności,

- opis działania,

- schemat ideowy i projekt PCB (jeśli projekt PCB jest potrzebny do realizacji),

- spis elementów z linkami do sklepu na terenie RP i podsumowaniem całkowitego kosztu brutto elementów;

dodatki (nieobowiązkowe):

- projekt obudowy,

- szczegółowy algorytm działania oprogramowania na użyty mikrokontroler oraz jego pliki źródłowe,

- inne przydatne dodatki uznane przez autora za ważne.

Projekty konkursowe należy przesyłać na adres: konkurs@eti.pg.gda.pl do 6 kwietnia, do godz. 23.59.

Etap 2 - prototyp: samodzielne opracowanie prototypu urządzenia. Uczestnicy prezentują przed komisją zrealizowany prototyp urządzenia. Ponadto uczestnicy powinni dostarczyć komisji:

- pliki produkcyjne PCB w formacie Gerber,

- pliki źródłowe z programu CAD, (schemat i PCB),

-pliki źródłowe i końcowe oprogramowania mikrokontrolerów - jeśli takie są użyte w projekcie. 

Harmonogram konkursu:

Termin nadsyłania projektów w etapie I: 6 kwietnia.

Powiadomienie o kwalifikacji projektu do etapu II: 16 kwietnia.

Termin realizacji projektu w etapie II: 15 czerwca.

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej WETI.