Startujący w konkursie musieli wykazać się znajomością geografii i historii Polski, tematyki integracji Polski z Unią Europejską, wiedzą o UE i jej symbolach oraz znajomością tematyki ekologicznej w wybranych państwach UE.
W zmaganiach wzięło udział 5 drużyn z gimnazjów powiatu pabianickiego. Odpowiedzi drużyn oceniała komisja w składzie: Barbara Grzesiak,Jolanta Marczuk (organizatorzy konkursu) i Grzegorz Hanke (metodyk z PODNiDM w Pabianicach).
Konkurs był przeprowadzony w formie teleturnieju, w III turach:
• I tura – uczestniczące drużyny odpowiadały na te same pytania,
• II tura – drużyny losowały pytania za 1 lub 2 punkty,
• III tura – drużyny wypełniały zadania o takim samym stopniu trudności.
I miejsce w Gimnazjadzie wywalczyła drużyna z Gimnazjum nr 3 w składzie: Agnieszka Widz, Katarzyna Przybysz, Maksymilian Chudzik; opiekunem był Andrzej Pasiński.
II miejsce – drużyna z Gimnazjum nr 1: Karolina Buchcar, Zuzanna Kwapińska, Anna Orpel; opiekunem był Piotr Szymczak.
III miejsce – drużyna z Gimnazjum w Ksawerowie: Marta Bartosiewicz, Piotr Tust, Patryk Wesołowski; opiekunami były: Jadwiga Janczyk i Urszula Pudlarz.
 

XII Gimnazjadę Europejską zorganizowały: Klub Europejski działający w Gimnazjum nr 3 oraz PODNiDM w Pabianicach.
Patronat nad konkursem objął starosta. Nagrody ufundował  PODNiDM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.