Wykłady oraz zajęcia praktyczne w laboratoriach odbędą się na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Warsztaty kierowane są do uczniów w wieku 15-19 lat z całej Polski - dla uczestników spoza Warszawy został przewidziany zwrot kosztów transportu (odległość powyżej 50 km). 

Pierwsze zajęcia dotyczyć będą projektowania współczesnych leków i odbędą się 23 marca, jednak zapisy na nie są jeszcze tylko do 22 lutego.

Aby aplikować, należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://academy.adamedsmartup.pl/ i krótko (maksymalnie 50 słów) uzasadnić, dlaczego chcesz wziąć udział w zajęciach.

Terminy składania aplikacji na poszczególne warsztaty oraz dodatkowe informacje będą publikowane na stronie www.academy.adamedsmartup.pl.