Młodzi pasjonaci aktorstwa i recytacji mogą już rozpocząć przygotowania do XIV Powiatowego Konkursu Recytacji z Elementami Gry Aktorskiej. Uczestnicy konkursu będą się ubiegać z Złotą Maskę. Każdy zaprezentuje dowolny utwór poetycki w formie dialogu. Prezentacje powinny zawierać elementy gry aktorskiej: gest, ruch, mimikę, działanie na rekwizycie. Każdy zawodnik może brać udział w jednej prezentacji, w której może wystąpić maksymalnie 5 osób. Organizatorzy zalecają ograniczenie elementów scenografii.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI. Warunkiem jest zgłoszenie udziału. Trzeba czytelnie wypełnić kartę zgłoszenia, która dostępna jest na stronie MDK-u www.mdk-pabianice.pl w dziale konkursy artystyczne. Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do MDK-u albo wysłać mailem na adres mdk@poczta.konsys.pl do 18 października.

Do rywalizacji uczestnicy konkursy staną o godz. 12.00 23 października w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Pułaskiego 38.