Uczniowie biorący udział w konkursie musieli wykazać się znajomością: geografii i historii Polski, najważniejszych zabytków kultury polskiej i europejskiej, tematyki integracji Polski z Unią Europejską, wiedzy o UE i jej symbolach - na poziomie wykraczającym poza program gimnazjum.

W gimnazjadzie uczestniczyło 6 drużyn z gimnazjów powiatu pabianickiego. Uczestnicy konkursu odpowiedzieli łącznie na 16 pytań i rozwiązali 6 zadań.

1. miejsce zajęli zawodnicy z Gimnazjum nr 1: Kacper Płusa, Rafał Maciaszczyk i Jakub Ransz (opiekun Katarzyna Foszpańczyk). 2. miejsce dla reprezentantów Gim. nr 3: Igi Adach, Klaudii Beze i Kacpra Beze (opiekun Jolanta Marczuk).

3. miejsce również zajęli uczniowie z Gim. nr 3: Weronika Gajzler, Wiktoria Kaszowska, Konrad Mekler (opiekun Urszula Dzwonnik).

Gimnazjadę zorganizował Klub Europejski działający w Gimnazjum nr 3 pod opieką Barbary Grzesiak i Jolanty Marczuk. Współorganizatorem oraz fundatorem nagród był starosta. Nagrody dla zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników konkursu ufundował również senator Maciej Łuczak.