Do 17 lutego do „Agrafki” mogą dołączyć wszyscy, którzy ukończyli 16 lat i chcą pomagać ludziom.

- Nie jest istotny temperament czy predyspozycje potencjalnego wolontariusza - podkreśla Agnieszka Jaksa, koordynatorka grupy. - Każdy może tu znaleźć miejsce, bo zadania są różnorodne. Niektóre wymagają dużej otwartości, a niektóre są dla osób, które nie lubią się bardzo uzewnętrzniać.

Wolontariusze działają w ramach resortów:

- resort AA (Akcje i Animacje) - czyli animacja dzieci i rodzin,

- resort Junior – wsparcie dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego „Junior”,

- resort Projekty – czyli zespół projektowy tworzący projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poszerzający świadomość społeczności lokalnej,

- resort Artystyczny - profilaktyczne przedstawienia teatralne oraz filmiki i spoty społeczne promujące postawę prospołeczną,

- resort Wsparcia, w tym wsparcie podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej, dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowaczych w Porszewicach i w Pabianicach oraz współpraca z seniorami.

Osoby, które chcą dołączyć do „Agrafki”, proszone są o wysłanie maila na adres: agrafka@onet.eu lub o kontakt pod nr. tel. 608 219 556.

- Wolontariat uczy empatii, rozwija umiejętności interpersonalne, daje przestrzeń do realizacji swoich pasji, buduje ścieżkę rozwoju zawodowego i bardzo rozwija poczucie własnej wartości - podkreśla Agnieszka Jaksa. - Wolontariat nie jest bezinteresowny, poprzez pomaganie innym pomagamy przede wszystkim sobie, nie ma w tym nic złego i egoistycznego!