Jak należy się przygotować do konkursu? Trzeba nauczyć się jednego utworu poetyckiego (całość lub fragment). Profesjonalne jury będzie oceniać kandydatów, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Szczegółowe informacje, wraz z kartą zgłoszenia, na stronie organizatora, czyli Młodzieżowego Domu Kultury (mdk-pabianice.pl).