"Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32”,  to projekt realizowany w ramach dofinansowania robót budowlanych obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z środków PFRON.

Beneficjent: Powiat Pabianicki
Realizator zadania: Powiat Pabianicki
Całkowita wartość projektu:  218 902,12 zł
Otrzymane dofinansowanie PFRON: 87 083,00 zł
Wkład własny: 131 819,12  zł 

Okres realizacji projektu: VII-XII.2020 r. 

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest  budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o wymiarach 19x32m wraz z otaczającą nawierzchnią służącą także do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (w  miejscu istniejącej nawierzchni asfaltowo-betonowej). Wokół boiska zamontowane zostaną  piłkochwyty o wysokości 4 m z 2 ścianami o wysokości 6 m oraz zainstalowane będzie wyposażenie do gier zespołowych tj. siatka do gry w siatkówkę, kosze do gry w koszykówkę oraz bramki do gry w piłkę nożną

Realizacja projektu: 

Umowa dotacji Nr 4/PFRON/2020 na przyznanie środków została podpisana w dniu 30.06.2020 r.