Dnia 21 maja 2018 r. uległy rozwiązaniu z mocy prawa następujące stowarzyszenia zwykłe powstałe przed dniem 20.05.2016 r., które nie złożyły do Starosty wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (art.10 ust.1 ustawy z dn. 25.09.2015 r. o zmianie ustawy  – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2015 r. poz. 1923):

„Konstantynowski Klub Współpraca” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Narutowicza 2 lok. 6

Stowarzyszenie Wolnych Handlowców „BUGAJ” z siedzibą w Pabianicach przy ul. 20 Stycznia 85 lok. 8

Stowarzyszenie Miłośników Internetu „ARANEA.NET.PL” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kopernika 19 lok. 10

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Odbiorców Gazu Ziemnego z siedzibą w Pabianicach przy ul. Skłodowskiej 4

Szansa dla Pabianic z siedzibą w Pabianicach przy ul. P. Skargi 119

 Pierwsze Ogólnopolskie Stowarzyszenie Profesjonalnych Firm Ślubnych „Art Wedding Club” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Krętej 14b

Stowarzyszenie FOTOKLUB PABIANICE z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 11

Stowarzyszenie Mieszkańców Klonowa 79, 81, 83 z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Klonowej 81

 Klub Psa i Kota Rasowego – Ogólnopolska Organizacja Społeczna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Piłsudskiego 11

Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa EPLL SPOTTING TEAM z siedziba w Pabianicach przy ul. Robotniczej 78

Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych „AS” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kasztelańskiej 9

Stowarzyszenie Wierzycieli Spółki Willa Muza z siedzibą w Pabianicach przy ul. Łaskiej 3/5

Międzygminny Społeczny Komitet Ochrony Środowiska z siedzibą w Majówce 18, gm. Pabianice

Klub Wędkarski „Dobrzynka” z siedzibą w Pabianicach przy ul. Grobelnej 8a

Społeczny Komitet Budowy Wodociągu i Kanalizacji „Łódzka i Ksawerowska” z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Ksawerowskiej 3/5

Arena Biznesu z siedzibą  w Konstantynowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 12

Społeczny Komitet Upamiętnienia Pabianiczan – Ofiar Zbrodni Katyńskiej z siedzibą  w Pabianicach przy ul. Ludowej 6a lok. 11

Stowarzyszenie Użytkowników Garaży Przy Ulicy Śniadeckiego 6 w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach przy ul. Moniuszki 118/120 lok. 42

Cannabis House Dobroń – Grupa Wsparcia „Polna 2” z siedzibą w Dobroniu przy ul. Polnej 2

Cannabis House Pabianice – Grupa Wsparcia Bugaj z siedzibą w  Pabianicach przy ul. 20 Stycznia 40 lok.3

Zrównoważony Rozwój Konstantynowa Łódzkiego z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Spółdzielczej 1d

Stop Zagrożeniom Dla Ludzi i Środowiska w Gminie Lutomiersk z siedzibą w Babicach 23a, gm. Lutomiersk.