Kwalifikacja Wojskowa w powiecie pabianickim rozpocznie się 1 września i potrwa do 28 września 2021 r. w siedzibie Pabian-Med przy ul. Kilińskiego 10/12 w Pabianicach.

Do badań lekarskich i orzeczenia kategorii zdrowia stawać będą:

- mężczyźni urodzeni w 2002 roku,

- mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

- osoby urodzone w latach 2000-2001, które dotychczasowym orzeczeniem Powiatowej Komisji Lekarskiej uznano za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,

- kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.