30 lipca 2021 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1395 pojawiło się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Na podstawie  rozporządzenia Premiera Mateusza Morawieckiego, z dniem 1 stycznia 2022 roku Lutomiersk otrzymał status miasta.  Lutomiersk  po ponad 150 latach od utraty praw miejskich znów pojawił się na mapie polskich miast. Pierwszy raz Lutomiersk prawa miejskie uzyskał w 1274 roku, a stracił je jak wiele innych miast w wyniku represji carskich  po powstaniu styczniowym w 1863 roku.

Powierzchnia nowego miasta Lutomiersk obejmuje obszar obrębu ewidencyjnego Lutomiersk o powierzchni 520,29 ha z Gminy Lutomiersk.