W dniu 1 września 2020 roku o godz. 10:00 w Powiatowej Hali Sportowej ul. Św. Jana 30-36 odbędzie się powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego.

W związku z sytuacją epidemiczną, dbając o bezpieczeństwo i przestrzegając reżimu sanitarnego program uroczystości przewiduje:

1. Wprowadzenie sztandarów szkół ponadpodstawowych oraz Powiatu Pabianickiego.
2. Powitanie zaproszonych gości
3. Wystąpienie Starosty Pabianickiego
4. Wystąpienie Dyrektora II LO
5. Wręczenie stypendiów Starosty Pabianickiego 28 uczniom szkół ponadpodstawowych za szczególne osiągnięcia w nauce,

Stypendia wręczane są każdego roku zgodnie Uchwałą Nr VIII/59/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pabianicki" na wniosek dyrektorów szkół.

W tym szczególnym dniu odbędzie się też oficjalne pożegnanie i podziękowanie dla Dyrektora ZS Nr 2 w Pabianicach Pana Henryka Kucharskiego, w związku z jego przejściem na emeryturę.

Ponadto w każdej ze szkół ponadpodstawowych odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 wg następującego harmonogramu:

I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach:
godz. 9.00 – klasy I na sali gimnastycznej
godz. 10.00 – klasy II i III z wychowawcami w klasach

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach:
godz. 12.00 – kl. 1ab na Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach (wejście A)
godz. 12.15 – kl. 1c na Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach (wejście B)
godz. 12.30 – kl. 1h na Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach (wejście C)

Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach:
godz. 8.30 – klasy I na boisku szkolnym
godz. 10.00 – klasy II na boisku szkolnym/dziedzińcu
godz. 11.00 – klasy III i IV na boisku szkolnym/dziedzińcu

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach:
godz. 10.00 – klasy I na boisku szkolnym
godz. 11.00 – klasy II, III i IV z wychowawcami w klasach

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach:
godz. 9.00 – wszystkie klasy na boisku szkolnym

Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim:
godz. 9.00 – wszystkie klasy na boisku szkolnym

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach:
godz. 9.00 – Szkoła Podstawowa Specjalna na boisku szkolnym

godz. 10.00 – Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia - na boisku szkolnym.