W Urzędzie Gminy w Pabianicach zostało podpisane porozumienie, którego stronami są Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi dotyczące przekazania działki w miejscowości Hermanów pod budowę posterunku policji.

Dzięki temu, że Władze Gminy Pabianice, postanowiły podarować na potrzeby policji działkę o powierzchni 2300 m2, do 2020 r. w Hermanowie zostanie wybudowany nowoczesny posterunek w którym będą pracowali policjanci obsługujący między innymi teren gminy.

Szacowana wartość planowanej inwestycji to 2 miliony zł. Lokalizacja na granicy Gminy Pabianice i Miasta Pabianice, jest optymalna ze względu na obszar jaki obsługują dzielnicowi i znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Gminy Pabianice jak również gmin sąsiednich.

Porozumienie podpisali  insp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi,  Krzysztof Habura Starosta Powiatu Pabianickiego oraz Henryk Gajda Wójt Gminy Pabianice.

Podczas tego wydarzenia obecni byli również: Cezary Petrus Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach,  nadkom. Mariusz Siejka I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach  a także Adam Figiel Kierownik Posterunku Policji w Piątkowisku wraz z dzielnicowymi mł. asp. Dawidem Jersakiem i mł. asp. Przemysławem Rokuszewskim.