Sześć jednostek OSP z powiatu pabianickiego otrzymało pieniądze na zakup potrzebnego sprzętu do działań ratowniczych, ewakuacyjnych i do likwidacji szkód.

-Rozumiemy jak ważna jest rola strażaków w dbaniu o bezpieczeństwo i porządek. Mieliśmy sygnały, że jednostki OSP potrzebują wsparcia na zakup niezbędnego sprzętu – informuje Krzysztof Habura, starosta pabianicki.

Dlatego w czerwcu Rada Powiatu Pabianickiego z inicjatywy starosty przyjęła zmiany do „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2023”. Radni zrobili to po to, żeby umożliwić przekazanie Starostwu dotacji dla OSP.

W lipcu ogłoszony został konkursu dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania „Prowadzenie działań ratowniczych, udzielanie pomocy ewakuacyjnej i sprzętowej, likwidacja szkód”.     

- Jednostki miały trzy tygodnie na zgłaszanie ofert na zakup sprzętu. A my zabezpieczyliśmy w budżecie na ten cel 20.000 zł – dodaje starosta.

Dotacja nie mogła być wyższa niż 5.000 zł i nie mogła przekroczyć 75 proc. kosztów całego zadania. Pomysł i konkurs spodobał się druhom z naszego powiatu. Do Starostwa wpłynęło aż 6 ofert od jednostek OSP.

- Dotacje zostały przyznane wszystkim jednostkom, które się  zgłosiły – mówi starosta. - Są to Ochotnicze Straże Pożarne z Konstantynowa, Kudrowic, Pabianic, Piątkowiska, Lutomierska i Kazimierza.

 Jednostki otrzymały: 

  • OSP Konstantynów – 4.000 zł
  • OSP Kazimierz – 4.000 zł
  • OSP Kudrowice – 3.000 zł
  • OSP Pabianice – 3.000 zł
  • OSP Piątkowisko – 3.000 zł
  • OSP Lutomiersk – 3.000 zł  

Czeki dla strażaków wraz z Krzysztofem Haburą, starostą pabianickim, wręczała Gabriela Wenne- Błażyńska, wicestarosta i Robert Kraska, członek Zrządu Powiatu Pabianickiego.