Starosta Pabianicki informuje, że dnia 1 sierpnia 2018 roku o godzinie  17.00 przeprowadzony zostanie trening wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania.

Jednym z elementów planowanego treningu będzie sprawdzenie przygotowania systemu  alarmowego do działania.  Trening ma na celu również upamiętnienie 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Polegać będzie na wyemitowaniu przez okres  1 minuty ciągłego dźwięku syren sytuowanych na terenie powiatu pabianickiego.