W poniedziałek, 22 stycznia 2018 r., podpisana została umowa patronacka pomiędzy Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego a II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach.

Dzięki porozumieniu o współpracy uczniowie będą mogli m.in. uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych WF-H UŁ, również w ramach programu Uniwersytet Zawsze Otwarty. Wykłady i spotkania odbywać się będą w budynkach uniwersyteckich Wydziału, co pozwoli licealistom zapoznać się z akademicką infrastrukturą, ofertą bibliotek oraz sposobami korzystania ze źródeł naukowych.

Wybranych prelekcji gościnnych uczniowie wysłuchają również w murach własnej szkoły, a zainteresowanym kadra akademicka oferować będzie wsparcie merytoryczne z zakresu nie tylko historii, lecz także archeologii, etnologii i antropologii kulturowej, filozofii, religioznawstwa, historii sztuki, czy wojskoznawstwa.

Uroczystości podpisania aktu współpracy towarzyszył wykład prof. Przemysława Waingertnera z Instytutu Historii UŁ, dotyczący odzyskania niepodległości przez Polskę, czyli wydarzenia, którego stulecia obchodów przypada na bieżący rok.

Z ramienia WF-H UŁ osobą odpowiedzialną za realizację Programu Patronackiego jest dr Sławomir Lucjan Szczesio.   II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach reprezentuje mgr Sebastian Bryndziak.