Za każdy dzień przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym naliczane są opłaty z tego tytułu. Nie ma możliwości rozłożenia tej płatności na raty, czy też jej umorzenia przed wydaniem pojazdu.

Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowaniaponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu!

Opłata za przechowywanie, naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.

Rodzaj pojazdu  - opłata za dobę przechowywania

- Rower lub motorower  20 zł

- Motocykl 27 zł

-Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.  40 zł

- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5  52 zł

- Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t. 75 zł

 -Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. 136 zł

Oplata za holowanie – 486 zł

Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym podane są w UCHWALE NR XXXIX/290/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na 2018 rok.

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=13470&idmp=1140&r=r