Wnioski o przyznanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 r. należy składać w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Pabianicach w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. (do godziny 16.00)
Więcej informacji