Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ogłasza XXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kartka świąteczna BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK

Celem konkursu jest:

 1. kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
 2. prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
 3. stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży  w konfrontacji
  z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych)
 4. poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy
  z zakresu różnych technik plastycznych

 Prace powinny spełniać następujące kryteria:

 1. nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
 2. powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
 3. prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
 4. powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej

Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.

Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.              

Format prac: maksymalnie A-5.

Technika: grafika, malarstwo, rysunek.

Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną która jest dostępna na stronie internetowej mdkpabianice.pl (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć (fizycznie muszą znaleźć się w placówce) do 24 listopada 2023r. dosekretariatu MDK lub przesłać na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury,  ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice

 

 1. Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 15 grudnia 2023 r. na stronie internetowej www.mdkpabianice.pl.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 3. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
 4. Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.mdkpabianice.pl w odnośniku konkursu (ten sam punkt regulaminu).