Wyświetlano je w każdy wtorek wakacji (podobnie jak w latach ubiegłych) i były skierowane do dorosłych

– Pabianiczanie mogli obejrzeć dziesięć filmów, w tym jeden dokument ukazujący historię Whitney Huston i trzy filmy biograficzne przedstawiające przyczyny i konsekwencje używania substancji psychoaktywnych, różne wymiary uzależnienia oraz odmienne zakończenia historii osób zmagających się z uzależnieniem od narkotyków – wymienia Ewelina Ornaf z Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej. – Produkcje poruszały szeroką problematykę społeczną i dotyczyły m.in. uzależnień, zaburzeń i chorób psychicznych oraz handlu ludźmi.

Każdy z seansów opatrzony był krótkim komentarzem specjalisty (przedstawiciela OPIIS/MCPS), część z nich podsumowaniem zamieszczonym na profilu facebookowym Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej (MCPS), a widzowie mogli pobrać materiały informacyjno–edukacyjne.

– Bardzo nas cieszy, że filmy cieszyły się tak dużym zainteresowaniem – dodaje. – W tym roku pobiliśmy nasz rekord: 4 z prezentowanych seansów przyciągnęły ponad 120 widzów, natomiast ogółem w akcji uczestniczyło ok. 800 pabianiczan.

 Działanie było realizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic na lata 2019 – 2020.       

Letnie kino profilaktyczne zorganizowali: Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej wspólnie z kinem Tomi oraz Komendą Powiatową Policji w Pabianicach.