Autorzy prac to 49 artystów - rzeźbiarzy i malarzy, ale jest wśród nich również wycinankarka (kobieta zajmująca się wycinaniem ornamentów z papieru, robiąca wycinanki). Swoje dzieła tworzyli od lat 80. ubiegłego wieku po ostatnie miesiące 2019 roku.

Autorzy wizerunków Chrystusa pochodzą z różnych środowisk (niekoniecznie z tradycyjnej kultury wiejskiej), są przedstawicielami różnych zawodów, mają odmienny poziom wykształcenia.

- Ich cechą wspólną jest brak edukacji artystycznej oraz odwołanie się do dawnej sztuki ludowej, autentyczność i szczerość wypowiedzi artystycznej, duży ładunek emocji, a także osobisty stosunek do przedstawianych tematów - wymienia Beata Borycka z MMP, opiekunka wystawy.


Na ekspozycji, której otwarcie zaplanowano w piątek, 17 stycznia o godz. 13.00 na Zamku (Stary Rynek 1), zobaczymy rzeźby, obrazy i wycinanki poświęcone wizerunkom Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej Środkowej Polski. Chrystus Frasobliwy, którego rzeźbiarskie przedstawienia najliczniej reprezentowane są na tej wystawie, znany był w różnych regionach jako „Dumający”. W Krakowskiem jako „Święta Turbacyja”, „Cierpiotka” w okolicach Mszany Dolnej, „Miłosierdzie w murku” w Czarnym Dunajcu, „Bozuś” i „Panajezusek” na Podhalu, „Miłosierdzie” w Łowickiem, „Starościwy” na Górnym Śląsku, „Płaczebóg” na Kaszubach, „Święty Piątek” na Zamojszczyźnie.
Wystawa przygotowana została przez Łódzki Dom Kultury i po raz pierwszy prezentowana będzie w Muzeum Miasta Pabianic. Ze strony ŁDK ekspozycją zajmuje się Danuta Wachowska - kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów w ŁDK, natomiast ze strony Muzeum w Pabianicach opiekę nad ekspozycją sprawują Beata Borycka i Aleksandra Walczak z Działu Kultur Materialnych.

Wystawa będzie czynna do 18 kwietnia.