Tego wszystkiego dowiemy się na wystawie „Grzyby znane i mniej znane” w Ogrodzie Botanicznym (sala przy ul. Retkińskiej 39/65). Wystawa będzie czynna od 20 do 22 września w godz. 9.00-17.00.

Na wystawie będzie można:
1. poznać grzyby trujące, niejadalne i jadalne, w tym gatunki naziemne oraz porastające pnie drzew;
2. dowiedzieć się, jakie jest znaczenie grzybów w przyrodzie i jakie są zasady prawidłowego, a także bezpiecznego ich pozyskiwania;
3. nauczyć się sposobów odróżniania grzybów jadalnych od bardzo do nich podobnych grzybów trujących;
4. poznać wskazówki udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia grzybami.

W trakcie wystawy specjalista mykolog udzielać będzie darmowych konsultacji.

Uwaga, na wystawę można przynieść własne grzyby.
Wstęp na wystawę jest bezpłatny (tylko od strony ul. Retkińskiej 39/65).