Akcja wymiany roślin między mieszkańcami

W sobotę, 21 września po raz trzeci w łódzkim ogrodzie botanicznym będzie działał punkt wymiany roślin, w którym mieszkańcy w godzinach od 10.00 do 14.00 będą mogli wymieniać się własnymi roślinami.

– Roślin tych nie będzie można zostawić w ogrodzie, a jedynie oddać innym osobom, które wyrażą chęć ich adopcji – zastrzega Maria Kaczmarska, rzecznik prasowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.  – W punkcie prowadzone będą porady ogrodnicze, jak również sprzedaż roślin doniczkowych pochodzących z nadwyżek kolekcji szklarniowych ogrodu botanicznego.

Punkt zlokalizowany będzie w budynku administracyjnym ogrodu przy ul. Retkińskiej 39/65.
– W tym roku akcja wymiany roślin między mieszkańcami miasta zorganizowana będzie w ogrodzie botanicznym jeszcze raz, w czasie trwania wystawy „Owoce, warzywa, kwiaty”, tj. 5 października – dodaje Kaczmarska.
Aby ułatwić mieszkańcom wzajemny kontakt w celu wymiany roślin, od poniedziałku 16 września na profilu FB ogrodu botanicznego uruchomione jest wydarzenie pozwalające wcześniej kontaktować się między sobą osobom zainteresowanym przekazaniem lub pozyskaniem roślin.


Pokaz tkacki „Od nitki do osnowy”

Ogród Botaniczny w Łodzi wraz z Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regio zapraszają, również w sobotę 21 września (w godzinach 10.00-15.00), na drugą część pokazu tkackiego „Od nitki do osnowy”, odbywającego się w ramach projektu „Tkackie łódzkie – inwentaryzacja i popularyzacja technik tkackich Polski Centralnej”. Zobaczymy pokaz procesu tkania tkaniny wielonicielnicowej z regionu opoczyńskiego.

– W trakcie spotkania tkaczka Liliana Misiak-Kuźbik będzie tkała, a etnografka Monika Stasiak w ramach wykładu opowie o tym, co jest tkane i w jaki sposób – tłumaczy rzeczniczka ogrodu.
Pokaz tkania wielonicielnicowej tkaniny z regionu opoczyńskiego odbędzie się w stodole w Skansenie Roślinnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi.
Udział w pokazie jest otwarty w ramach biletu wstępu do Ogrodu Botanicznego w Łodzi (bilet normalny – 8 zł, bilet ulgowy – 4 zł).