Rafał Zięba, ur. 12.10.1969, absolwent Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ, autor wierszy, esejów, tekstów teat­rolo­gicz­nych­ i przekładów literackich. Swoje teksty publikował na łamach wielu pism literackich i teatralnych (m.in. „Tygiel Kultury”, „Fraza”, „Portret”, „Awers”, „PAL”, „FA-art.”, „BregArt”, „Krytyka Literacka”, „Dialog”, „Scena”. Wydał cztery tomiki wierszy (***, Łódź 1991; ***, Olsztyn 1995; Kwiat to przeżytek, Pabianice 2003; Cuszima, Łódź 2016, Pisma ulotne. 25 lat po debiucie, Pabianice 2016); poza tym jego utwory poetyckie znalazły się w kilku antologiach. Organizator, wspó­łorg­aniz­ator­ i koordynator festiwali teatralnych, (m.in. Przyjaciele Nowego Wychodzą na Ulice, Spotkania Teatrów Miast Partnerskich, itd.); współpracował także z takimi festiwalami jak Łódzkie Spotkania Teatralne czy Spotkania Małych Teatrów „Słodkobłękity”, gdzie zajmował się współtworzeniem i redakcją biuletynów oraz gazet festiwalowych oraz organizacją seminariów teat­rolo­gicz­nych­.

Osobiście nie uważa się za poetę par excellance – bardziej niż sama poezja interesuje go namysł nad kulturą i historią kultury, czemu daje wyraz w wielu swoich wierszach.

Zobacz też: Ćwierć wieku po debiucie.

Formę poetycką uważa za bardziej poręczną niż pisanie esejów z racji jej skrótowości i większej możliwości operowania metaforą, choć w niektórych wierszach stosuje parateksty, takie jak przypis, glosa lub komentarz.

Jest wiceprezesem łódzkiego oddziału Związku Literatów Polskich, Towarzystwa „Tragom” oraz członkiem Rady Programowej Wydawnictwa „Kwadratura”.

Od 2004 r. pracownik Teatru Nowego w Łodzi – obecnie pełni funkcję archiwisty teatru.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie Rafałem Ziębą w piątek (12 października) o godz. 18.00 w Galerii Ex Libris MBP przy ul. św. Jana 10. Wstęp wolny.