Ich talentu wysłuchali, oprócz gospodarzy, również zaproszeni goście z Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zespołu Szkół nr 5 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Na fletach, obojach, fagotach i klarnetach młodzi muzycy zagrali kolędy i świąteczne piosenki.

- Wszystkim wykonawcom i gronu pedagogicznemu z Państwowej Szkoły Muzycznej serdecznie dziękujemy za możliwość „obcowania ze sztuką” oraz za stworzenie bardzo klimatycznego spotkania – mówi Grażyna Sobczak, kierownik Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych.