Szkoła muzyczna zaprasza na koncert fortepianowy Ewy Kaczmarek. 17 czerwca o godz. 18.00 w sali kominkowej Zamku (Stary Rynek 1) pianistka wykona utwory Toru Takemitsu, Rodiona Szczodrina, Gyorgy Ligeti, Fryderyka Chopina, Ludwiga van Bethovena, Enrique Grandosa, Alberta Ginastera.
Wstep wolny.

Ewa Kaczmarek – urodziła się 25 grudnia 1983 r. w Pabianicach. Ukończyła Akademię Muzyczną  w Łodzi, studiowała w klasie Anity Krochmalskiej – Podfilipskiej oraz Mariusza Drzewickiego. Studia muzyczne kontynuuje na Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem Beaty Cywińskiej w ramach Studiów Doktoranckich, gdzie jest również zatrudniona na stanowisku akompaniatorki.
Laureatka konkursów międzynarodowych, m.in. Konkursu pianistycznego „Chopin dla najmłodszych” w Antoninie (1995 r., wyróżnienie), V Konkursu Muzyki XX i XXI wieku w Warszawie (2003 r., wyróżnienie).
Uczestniczyła w licznych konkursach międzynarodowych, m.in.: Konkursie Interpretacji Muzyki Francuskiej (Łódź, 1999 r.), VII Międzynarodowym konkursie Muzyki Współczesnej (Warszawa, 2003 r.), Chain Concours Moderne (Ryga, 2003 r.). Otrzymała stypendium im. Leopolda Kronenberga (Warszawa, 2003 r.).
Występuje z wieloma recitalami jako solistka i kameralistka, m.in. występowała z kwartetem fortepianowym „Subito” w Filharmonii Narodowej w Warszawie (2004r., „Estrada Młodych”). Dokonała nagrań radiowych (Program I Polskiego Radia, Radio Łódź). Brała udział w prawykonaniu utworów muzyki najnowszej m.in. na 3 Festiwalu Prawykonań – Polska Muzyka Najnowsza w Katowicach.