- Podczas koncertu zebrani wysłuchali utworów samego kompozytora, poczynając od muzyki teatralnej w wykonaniu chóru, przez utwory solowe i kameralne na akordeon, po finał, w którym zaprezentował się kwintet akordeonowy wraz z zespołem kameralnym pod dyrekcją Rafała Rydygera – opowiada Joanna Janczyk-Wajman, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Pabianicach.

W muzycznych urodzinach profesora wystąpili uczniowie pabianickiej szkoły muzycznej oraz zaproszeni uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkoły muzyczne regionu łódzkiego. Profesor Bogdan Dowlasz nie krył wzruszenia, dziękując wszystkim zebranym, a licznie zgromadzona publiczność nagrodziła dostojnego jubilata oraz wykonawców gromkimi brawami.

- Cieszymy się, że mogliśmy w Pabianicach gościć i uhonorować tak zasłużonego artystę, który od wielu lat związany jest z naszą szkołą muzyczną – dodała wicedyrektor. - Życzymy Panu Profesorowi zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz odkrywania nowych wyzwań w świecie muzyki.

Po koncercie Beata Kępińska, dyrektor szkoły muzycznej zaprosiła wszystkich uczestników wydarzenia na jubileuszowy tort.

Bogdan Dowlasz urodził się 8 stycznia 1949. Naukę gry na akordeonie rozpoczął w Społecznym Ognisku Muzycznym w Łodzi w roku 1957. Po ukończeniu nauki w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Łodzi rozpoczął studia we Franz-Liszt-Hochschule w Weimarze (Niemcy), gdzie w roku 1974 uzyskał dyplom w zakresie gry na akordeonie oraz teorii muzyki i kompozycji. W tym samym roku, po powrocie do Polski, rozpoczął działalność artystyczną i kompozytorską, kontynuując także pracę pedagogiczną jako nauczyciel gry na akordeonie.

Od roku 1980 prowadzi klasę akordeonu w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W latach 1993-1999 sprawował funkcję rektora Akademii Muzycznej w  Łodzi.

Obszar działalności dydaktyczno-naukowej Dowlasza znacznie wykracza poza macierzystą uczelnię, obejmując prowadzenie zajęć oraz wykłady na mistrzowskich kursach interpretacji zarówno w Polsce, jak i za granicą, a także uczestnictwo w licznych sesjach naukowych i sympozjach, gdzie wygłaszał referaty z zakresu problematyki dotyczącej gry na akordeonie i twórczości na ten instrument, a  także wykonawstwa, historii akordeonistyki czy też twórczości na akordeon. Wielu studentów Bogdana Dowlasza to laureaci konkursów krajowych i międzynarodowych.

Jako solista i kameralista występował w kraju i za granicą, brał udział w licznych festiwalach, dokonując prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich i  obcych. Założył i prowadził Łódzki Kwintet Akordeonowy oraz Łódzką Orkiestrę Akordeonową, a także powstałe w roku 1980 Trio Łódzkie.  

Sfera działalności kompozytorskiej Bogdana Dowlasza obejmuje utwory solowe i kameralne oraz muzykę teatralną. Jego dorobek kompozytorski obejmuje około 45 utworów na akordeon - solowych i kameralnych z udziałem akordeonu, 7 dzieł instrumentalnych, muzykę do 20 spektakli teatralnych oraz muzykę do 2 filmów.

Za działalność artystyczną, pedagogiczną i społeczną został nagrodzony i wyróżniony:  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, nagrodami rektora AM w Łodzi,  nagrodą wojewody łódzkiego za działalność na rzecz kultury miasta i województwa, nagrodą Ministerstwa Kultury i Sztuki z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis, Złotą Odznaką SPAM.